සිරකරුවන් බර ගණනකට අවුරුදු

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 34(1) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව සිරකරුවන් 779 දෙනෙකුට ජනාධිපති සමාව ප්‍රදානය කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 34(1) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව බවයි සඳහන් වනනේ.

මෙම සිරකරුවන් 779 දෙනාට ජනාධිපති සමාව ලැබී ඇත්තේ සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බවට වැඩි දුරටත් සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles