අපිට විතරක් මදි, පවුල්වලටත් රක්ෂණයක් ඕනෑ : පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඉල්ලති

මන්ත්‍රීවරුන් රැසක් තමන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට ද රක්ෂණ රැකවරණය දෙන්නැයි පාර්ලිමේන්තු ප්‍රධානීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

මෙතෙක් රක්ෂණ ආවරණ ලබාදී තිබෙන්නේ මන්ත්‍රීවරුන්ට පමණක් වන අතර, පාර්ලිමේන්තුවේ සෑම මන්ත්‍රීවරයකුටම වාර්ෂිකව හිමි වන රක්ෂණ ආවරණයේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ දහයක් බවයි වාර්තා වන්නේ.

කෙසේ වෙතත් මොවුන් ඉල්ලා සිටිනේ යම් කිසි මුදලක් තමන්ගේ වැටුප්වලින් හෝ කපාගෙන පවුලේ සාමාජිකයන්ට ද රක්ෂණ ආවරණය ලබා දෙන ලෙසයි.

පාර්ලිමේන්තු ගෘහ කාරක සභාවේ රැස්වීම් මාස ගණනාවකින් පවත්වා නැති බවත් ඉදිරි සතිවල දී ගෘහ කාරක සභාවේ රැස්වීම් පැවැත්වීමට නියමිත බවයි සඳහන් වන්නේ.

එහිදී ද මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව මන්ත්‍රීවරු කීපදෙනෙක් පවසා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles