සයිබර් ත්‍රස්ත ග්‍රහණයේ සිටි පිරිස යළි මෙරටට

මියන්මාරයේ, මියාවාඩි සයිබර් ත්‍රස්ත කණ්ඩායම් ග්‍රහණයේ සිට මුදාගනු ලැබු
ශ්‍රී ලාංකිකයින් 08 දෙනා තායිලන්තයේ මෙරට තානාපති කාර්යාලය වෙත භාරදී ඇති බව මියන්මාරයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජානක බණ්ඩාර පවසනවා.

ඔවුන් ඉදිරි දින කිහිපයේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙත පැමිණීමට නියමිත බව තනාපතිවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කරනවා.

අද උදෑසන මියන්මාරයේ ආගමන විගමන නිලධාරීන් විසින් මියන්මාරයේ තායිලන්ත මිත්‍රත්ව පාලම හරහා මෙම පිරිස භාරදුන් බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඒ අනුව අදාළ ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිස මේ වනවිට යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් තායිලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ සිටින බවත් ඔවුන්ව ඉදිරි දින කිහිපයේ දී ලංකාවට එවීමට කටයුතු කරන බවත් ඔහු මෙහි දී දන්වා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles