ආදායම් හෙළිවෙනවාට බිය පෞද්ගලික පාසල් චක්‍රලේඛ නොසලකා හරී

රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් 95කින් පසුගිය වසරට අදාල ආදායම් වියදම් වාර්තා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වෙත එවා ඇත්තේ පාසල් 5ක් පමණක් බව වාර්තා වෙනවා.

ජනවාරි මස අවසානයට පෙර ආදායම් වියදම් වාර්තා එවීම අනිවාර්ය බව චක්‍රලේඛයක් මගින් එම පාසල් වෙත දන්වා තිබිය දී එය උල්ලංඝනය කර ඇත්තේ ඔවුන්ගේ ආදයම් හෙළිදරව් වීම නිසා බවයි පැවසෙන්නේ. ඒ ආදායම් හෙළිවීම මගින් බදු ගෙවීමට සිදුවීම සැඟවුණු හේතුව බව පැවසෙනවා.

මෙතෙක් එම වාර්තා එවා ඇත්තේ කොළඹ පාසල් දෙකක් මහනුවර පාසල් දෙකක් සහ යාපනයේ පාසලක් පමණක් බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

පෞද්ගලික පාසල් සිය බැංකු ගිණුම් තොරතුරු, ශිෂ්‍ය ගෙවීම්, ආදි ශිෂ්‍ය මව්පිය ප්‍රදාන, බාහිර පරිත්‍යාග, තටාක ආදායම්,ක්‍රීඩා තරඟ ප්‍රවේශපත්‍ර ආදායම් සහ වෙනත් ආදායම් චක්‍රලේඛයට අනුව අමාත්‍යංශයට දැනුම් දිය යුතු වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles