ඡන්දෙට කලින් වාහන පර්මිට් ඉල්ලා මන්ත්‍රීන්ගෙන් කරදර

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා ලබාදුන් රුපියල් කෝටි 2ක් පමණ වටිනා තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍ර නැවත ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලා ආණ්ඩුවේ සහ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් කතානායකවරයාගෙන් සහ ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන්ගෙන් නැවත නැවත ඉල්ලීම් කරන බව වාර්තා වෙනවා.

පෙර බලපත්‍රය සමාන එකක් නොහැකි නම් එයට වඩා අඩු වටිනාකමකින් යුත් වාහනයක් හෝ ලබා ගැනීමට බලපත්‍රයක් නිකුත් කරන ලෙසයි ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

ඉදිරි මැතිවරණවලදී දේශපාලන කටයුතු කිරීම සඳහා වාහන නැති වීම ගැටලුවක් බවත් එකදු වාහනයක් හෝ නැති නවක මන්ත්‍රීවරු ගණනාවක් සිටින බවත් ඔවුන් පවසන බවයි වාර්තා වන්නේ.

පවතින ආර්ථික අර්බුදය නිසා වාහන ගෙන්වීම නවතා ඇති අතර තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍ර ලබා දීමද අත්හිටුවා තිබෙනවා.

මැතිවරණවලට පෙර වාහන බලපත්‍ර නොලැබෙන්නේ නම් තමන් මැතිවරණ සඳහා ඉදිරිපත් නොවන බව මන්ත්‍රීවරු කිහිපදෙනෙක් පවසා ඇති බවද වාර්තා වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles