ජපන් රැකියා ගැන අලුත් ආරංචියක්

SSW ( Specified Skilled Worker) Visa ව්‍යාපෘතිය මඟින් ජපනයේ රැකියා අවස්ථාවන්ට ප්‍රවේශ වීමට අවස්ථාව ලබාදී තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳ අප්‍රේල් 20 සහ 21 දෙදින මන්නාරම නගරසභා ක්‍රීඩාංගනයේ පැවැත්වෙන ජයගමු ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන පැවැත්වෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

නිත්‍යානුකූල ක්‍රමවේද කිහිපයක් හරහා මෙම රැකියා අවස්ථාව ලබා ගත හැකි බවයි වැඩි දුරටත් සඳහන් ‍වන්නේ.

SSW වැඩසටහන යටතේ ජපානය විසින් රැකියා ක්ෂේත්‍ර 14 ක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර ඒ අතරින් දැනට ක්ෂේත්‍ර 6 ක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා.

හෙද සාත්තු සේවාව ( Nursing Caregiving),ආහාර සේවා කර්මාන්තය (Food Service industry ),කෘෂිකර්මාන්තය (Agriculture ), ඉදිකිරීම් අංශය (Construction),ගොඩනැගිලි පිරිසිදු කිරීම (Building Cleaning), ගුවන් ක්ෂේත්‍රය (Aviation Firld), යන අංශ සඳහා රැකියා අවස්ථා ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

මේ අතරින් දැනට හෙද සාත්තු සේවාව, ආහාර සේවා කර්මාන්තය, කෘෂිකර්මාන්තය හා ගුවන් ක්ෂේත්‍ර සඳහා කුසලතා පරීක්ෂණ දැනට ශ්‍රී ලංකාවෙ පවත්වනු ලබනවා.

ජපානයේ රැකියාවකට යොමුවීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වන මූලික සුදුසුකම් ලෙස වයස අවුරුදු 18 ත් 45 ත් අතර ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු වීමත්,ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවය ලබා තිබීම බවයි.

මීට අමතරව තෝරාගත් රැකියා ක්ෂේත්‍රයට අදාළව පවත්වනු ලබන කුසලතා පරීක්ෂණය සමත් වී තිබිය යුතු අතර මෙහිදී හෙද සාත්තු සේවය සඳහා කුසලතා පරීක්‍ෂණ දෙකක් සමත් විය යුතුව තිබෙනවා.

හෙද සාත්තු සේවය පිළිබඳ තාක්ෂණික දැනුම සඳහා කුසලතා පරීක්‍ෂණය Skill Evaluation Test ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හෝ ජපන් භාෂාවෙන් පෙනී සිටීය හැකි අතර මීට අමතරව හෙද තාක්ෂණය පිළිබඳව ජපන් භාෂා දැනුම පරීක්ෂා කිරීමේ පරීක්ෂණය Japanese Language Evaluation Test සඳහාද පෙනී සිටිය යුතු බවයි සඳහන් වන්නේ.

අදාළ සුදුසුකම් සපුරා ඇති නම් ජපානයේ වෘත්තිය අවස්ථා සඳහා යොමුවීමේ හැකියාව ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපදේශනය සහ මඟ පෙන්වීම ලබාගත හැකි බව වැඩි දුරටත් සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles