වාහන ආනයනය ගැන ආනයනකරුවන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

රජය විසින් රථ වාහන ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දෙන්නේ නම් භාවිත කරන ලද වාහන ආනයනය කිරීමටද වැඩි ඉඩක් ලබා දිය යුතු බවයි ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරන්නේ.

ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ, අවසන් වරට වාහන ආනයනයේ දී පාවිච්චි කරන ලද වාහන සඳහා ලබා දුන් වසර 3 වසර 7ක් දක්වා හෝ ඉහළ දමන ලෙසයි.

එසේම භාවිත කළ වාහන ආනයනය කළහොත් අලු‍ත් වාහනවලට වඩා අඩු මිලකට ලබා දිය හැකි බවද ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය අවධාරණය කර සිටියා.

ඒ තුළින් රජයට හිමිවන බදු ආදායමේ වෙනසක්ද සිදු නොවන බවයි, එම සංගමයේ සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරෙන්චිගේ කියා සිටින්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles