එළවළු මිලේ වෙනස ගැන විස්තර

පෑලියගොඩ වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ අද (20) එළවලු මිල ගණන් පසුගිය දිනයන්ට සාපේක්ෂව තවමත් පහළ අගයක් වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව එළවලු කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල ගණන් පහත මිල ගණන් වලට අලෙවි වන බවයි සඳහන් වන්නේ.

තක්කාලි රුපියල් 80.00 ද කැරට් රුපියල් 150.00ද වම්බටු රුපියල් 100.00 ද බෝංචි රුපියල් 300.00 ද අමු මිරිස් රුපියල් 150.00 ද ලීක්ස් රුපියල් 150.00 ද ගෝවා රුපියල් 120.00 ද බීට් රුපියල් 200.00 ද මාලු මිරිස් රුපියල් 400.00 ද පතෝල රුපියල් 120.00 ද වැටකොළු රුපියල් 100.00 ද වට්ටක්කා රුපියල් 150.00 ද නෝකොල් රුපියල් 100.00 හා ලූනු කොල රුපියල් 150.00 අලු කෙසෙල් රුපියල් 150.00ක් ලෙස මිල ගණන් සටහන් වී තිබෙනවා.

නමුත්, දෙහි සහ ඉඟුරු මිල ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර දෙහි මිල රුපියල් 1000.00ක් හා ඉඟුරු මිල රුපියල් 2800.00ක් වන බවයි සඳහන් වන්නේ.

මේ අතර, අද පෑලියගොඩ මාලු මිල ගණන් ද ඉහළ ගොස් තිබුණා.

සාලයා රු. 500.00 හුරුල්ලෝ රු. 700.00 බලයා දවසේ මාලු රු. 750.00 බලයා රු. 500.00 ලින්නා රු. 900.00 කෙලවල්ලා රු. 800.00/1000.00 පරව් රු. 1200.00 තලපත් රු. 1500.00 කොප්පරා රු. 1700.00 තෝරු රු. 2000.00 බෝල්ලෝ රු. 1000.00 කුම්බලාවා රු. 850.00 අලගොඩුවා රු. 850.00 ඉරටවල්ලා රු. 900.00 ඉස්සෝ රු. 2000.00 දැල්ලෝ රු. 1500.00 හැඩැල්ලා රු. 1300.00 ලෙස මිල ගණන් සටහන් වී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles