පොලිසියේ ප්‍රබල වෙනසක්

පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු 260ක පමණ පිරිසකට ස්ථාන මාරු ලබා දී ඇති බවත් එම තීරණය මාසයක් ඇතුළත ක්‍රියාත්මක කරන බවත් වාර්තා වෙනවා.

වසර තුනකට අධික කාලයක් එකම පොලිස් ස්ථානයක සේවය කරන පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් හා අපරාධ සහ මත්ද්‍රව්‍ය පාලනයට අකාර්යක්ෂම බවට හඳුනාගත් පිරිස මෙලෙස ස්ථාන මාරු කර යැවීමට නියමිත බවයි පැවසෙන්නේ.

තම පදිංචි ලිපිනයේ හෝ ඊට ආසන්න පොලිසියක ස්ථානාධිපති ධුරය දරණ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ද මේ මාරුවීම් ලබන බව සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles