හිමිනමක් පන්සලේ කසිප්පු ස්කාගාරයක් දාලා

ගාල්ල, ඉමදූව විහාරස්ථානයක කසිප්පු පෙරුව බව කියන හිමි නමක් ගෝඩා මිලි ලීටර් 1800ක් සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් බව ඉමදූව පොලිසිය පවසනවා.

අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති හිමි නම 57 හැවිරිදි අයෙක්. වාසය කළ කුටිය තුළින් ගෝඩා සහ කසිප්පු පෙරීමට යොදා ගන්නා උපකරණ සොයාගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඉමදූව පොලිසියට ලැබුණු ඔත්තුවක් මත වැටලීම සිදු කර තිබෙනවා. හිමි නම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles