ගිනි කන ත්‍රීවිල්වලට වැඩ වරදී

ජංගම දුරකතන ආධාරයෙන් ගාස්තු අය කරන ත්‍රිරෝද රථවලට එරෙහිව දැඩි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එළඹෙන ජූලි 01 වැනිදා සිට මෙම නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බවයි බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය සඳහන් කරන්නේ.

මගී ප්‍රවාහනයේ යෙදෙන ත්‍රිරෝද රථවල ඇතුළත ඉහළ වම් කෙළවරේ ගාස්තු සඳහන් මීටරයක් මඟියාට දර්ශනය වන පරිද සවිකර තිබීම අනිවාර්ය බවයි, එම අධිකාරිය වැඩිදුරටත් කියා සිටින්නේ.

අධිකාරිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, ජංගම දුරකතන ආධාරයෙන් මඟියාගෙන් ගාස්තු අය කරන ත්‍රීරෝද රථ සම්බන්ධයෙන් 0112860860 යන අංකයට පැමිණිලි කරන ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles