කරුංකා,ගම්මිරිස් විදේශයෙන් ගෙනත් කලවම් කරන ජාවාරමක්: ගොවීන්ට හතේ හත!

දකුණු පළාතේ ගොවීන්ගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයක් වූ කරුංකා සහ ගම්මිරිස් මිල ඉතා පහළ බැස ඇති බව වාර්තා වෙනවා. රුපියල් 2000කට පමණ අලෙවි වූ කරුංකා පුවක් කිලෝවක් මේ වන විට රු. 600 දක්වා පහළ බැස ඇති බවත්, 2200කට පමණ අලෙවි වූ ගම්මිරිස් කිලෝවක් රුපියල් 1300 දක්වා පහළ බැස ඇති බවත් ගොවීන් පවසනවා.

මෙයට හේතුව ලෙස ඔවුන් දක්වන්නේ, විදේශවලින් බාල වර්ගයේ කරුංකා අපනයනය කර ලංකාවේ කරුංකාවලට මිශ්‍ර කර අපනයනය කිරීම බවයි. වියට්නාමය වැනි රටවලින් බාල ගම්මිරිස් ගෙනැවිත් දේශීය ගම්මිරිස්වලට මිශ්‍ර කරන ජාවාරම නිසා ගම්මිරිස් මිල පහත වැටී ඇතැයි ද ඔවුන් චෝදනා කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles