දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ඉල්ලා අස්වෙයි

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස කටයුතු කළ විලී ගමගේ එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම මැයි මස 2 වැනි දා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ජනාධිපති ලේකම්වරයා වෙත ලබා දි ඇති බවයි දැනගන්නට ඇත්තේ.

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරය සඳහා දැනට වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර ලෙස කටයුතු කරන ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන පත් කෙරනු ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles