රන් මිල පහළට

මෙරට රත්රන් වෙළඳපොලෙහි සටහන් වන රන් මිලට අනුව අද (24) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුම රු.174,800.00 වන අතර කැරට් 24 රන් පවුම රු. 190,000.00ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

ඒ අනුව රත්රන් මිල පෙර දින තුළ දී ඉහළ අගයක් ගෙන තිබුණ ද අද දින රත්රන් මිල නැවත පහළ අගයක් ගෙන තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles