මේ මාසේ විදුලි බිලේ ලොකු වෙනසක්

විදුලි බිල සැලකිය යුතු මට්ටමේ අඩුකිරීමකට යාමට බලාපොරොත්තු වෙන බව විදුලි බල රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ පවසනවා.

උමා ඔය ව්‍යාපෘතියෙන් ලැබෙන මෙගාවොට් 120ක ධාරිතාවය හරහා ලැබෙන ලාභයෙන් සහන දිය හැකි බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ.

උමා ඔය නිසා නාය යෑම් සිදුවන බවට මෙතෙක් කිසිදු තහවුරුවක් ලැබී නැති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles