සිපෙට්කෝ – IOC ඉන්ධන මිල පහළට

ලංකා පෙට්‍රල් (92) රුපියල් තුනකින් සහ ලංකා සුදු ඩීසල් රුපියල් 30කින් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු කිරීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව පියවර ගත්තා.

මීට අමතරව ලංකා භූමිතෙල් රුපියල් 30කින්ද අඩුකර ඇතැයි ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසනවා.

අමතරව ලංකා පෙට්‍රල්ඔක්ටේන් 95 රුපියල් 20කින්ද ලංකා සුපිරි ඩීසල් රුපියල් 9කින්ද අඩුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව යමින් ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමද (IOC) සිය මිල ගණන් අඩු කර තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ මිල ගණන්ද ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ මිල ගණන් අනුව යමින් අඩු කර ඇති බව සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles