කෝටි ගණනක වෛද්‍ය සහ ශල්‍ය උපකරණ දිරාපත් වෙන්න ඇරලා!

ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියද උල්ලංඝනය කරමින් රුපියල් කෝටි ගණනක් වැය කර මෙරටට ආනයනය කළ වෛද්‍ය හා ශල්‍ය උපකරණ රැසක් භාවිතයට නොගැනීම හේතුවෙන් දිරාපත්වෙමින් ඇතැයි සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරනවා.

අදාළ ගබඩාව තුළ ශල්‍ය උපකරණ , නිර්වින්දන උපකරණ ඇතුළු යන්ත්‍ර සූත්‍ර විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වන විටත් දිරාපත් වෙමින් තිබෙන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

නිවැරදි ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පවා උල්ලංඝනය කරමින් මිලදී ගෙන ඇති මෙම උපකරණ භාවිතයට නොගැනීම නිසා මහජන මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් අවභාවිත වී ඇති බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ඇතුළු වගකිවයුතු බලධාරින් මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පියවරක් ගත යුතු බවද ඔවුන් අවධාරණය කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles