බන්ඩි පොහොර ගන්න ගොවි ගිණුම්වලට මුදල්

යල කන්නයේ වී වගාව සඳහා බන්ඩි පොහොර හෙවත් මියුරේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) මිලදී ගැනීම සඳහා ගොවි ගිණුම් වලට අද (07) සිට මුදල් බැර කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ අනුව හෙක්ටෙයාර් එකකට රුපියල් 15,000 බැගින් මුදල් බැර කිරීමට නියමිත අතර ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා.

වී කරල් ශක්තිමත් වීමට මෙන්ම වී ඇට පරිපූර්ණවීම සඳහා MOP පොහොර භාවිතා කිරීම අනිවාර්ය නමුත් පසුගිය කන්න කිහිපයේ වී වගාවට බන්ඩි පොහොර යෙදීම ප්‍රමාණාත්මකව අවම වී ඇති බවත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා.

පසුගිය මහ කන්නය සඳහා MOP පොහොර අවශ්‍යතාවය මෙට්‍රික් ටොන් 30,000ක් වුවද ගොවීන් මිල දී ගෙන ඇත්තේ ඉන් තුනෙන් එකක් පමණි.

විශේෂයෙන්ම දැනට කුඹුරු වගා කර අවසන් කර ඇති ගොවීන් සඳහා ද මෙම මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles