ගොවිතැන දියුණු කරන්න ඩොලර් මිලියන 100ක ව්‍යාපෘතියක්

මෙරට කෘෂිකාර්මික හා වන ආරක්ෂණ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා එක්ව කටයුතු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික විපර්යාස ලේකම් කාර්යාලය විසින් දේශගුණික අවදානම් සංසදය සහ පෘතුගාලයේ නවීටා කැපිටල් සමාගම සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තබා තිබෙනවා.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම යටතේ ඩොලර් මිලියන 100ක ආයෝජනයක් සිදුකර ගොවී පවුල් 15,000කට අවශ්‍ය ආධාර හා තාක්ෂණය ලබාදෙන ව්‍යාපෘතියක් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ කිරීමට ද නියමිත වෙනවා.

අදාළ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම සඳහා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 15,000ක් හා අක්කර 15,000ක් දැනටමත් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඉන් පවුල් 15ක් සහ අක්කර 15ක් නියමු ව්‍යාපෘතියට එක් කර ගැනීමට නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළා.

ගොවිපල අස්වැන්න සහ ගොවීන්ගේ ආදායම ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් වැඩිදියුණු කළ සහ වඩාත් තිරසාර ගොවිතැන් පිළිවෙත් හඳුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ ගෘහ ආශ්‍රිත ගොවිතැන වැඩිදියුණු කිරීම මෙම ගිවිසුමේ අරමුණයි .

අවබෝධතා ගිවිසුමට ඇතුළත් කර ඇති ගොවිතැන් හා වන වගා ව්‍යාපෘති හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ දේශගුණික අවදානම් සංසදයෙහි සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාව විසින් කෙටුම්පත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික සෞභාග්‍ය සැලැස්ම තුළින් බව සඳහන්.

මෙම ගිවිසුම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික විපර්යාස ලේකම් කාර්යාලය වෙනුවෙන් දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යේෂ්ඨ උපදේශක රුවන් විජේවර්ධන, දේශගුණික අවදානම් සංසදය වෙනුවෙන් එහි මහ ලේකම් මාලදිවයිනේ හිටපු ජනාධිපති මොහොමඩ් නෂීඩි සහ පෘතුගාලයේ නවීටා කැපිටල් සමාගම වෙනුවෙන් එහි ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂ කාලෝස් ගෝමස් අත්සන් තැබූ බව ජනාධිපති කාර්යාලය සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles