ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන කාලසීමාව ගැන නිවේදනයක්

මෙම වසරේ ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන කාලසීමාව දින වකවානු පිලිබඳව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අද (09) නිල නිවේදනයක් නිකුත් කළා.

ඒ අනුව 2024 සැප්තැම්බර් 17 සිට ඔක්තෝම්බර් 16 අතර දිනයක ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙනු ඇතැයි එහි සඳහන්.

ජනාධිපතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා කැඳවීම නියමිත කාලසීමාව තුළදි සිදුකරන බවත් එම නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles