ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම් පොලී අනුපාත ගැන ජනපතිගේ අවධානය

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ඉතුරුම් පොලී අනුපාත සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි විශ්ලේෂණයක් සිදුකිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් තමා වෙත උපදෙස් ලබාදුන් බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා.

විවිධ වයස් තලයන්ගේ පොලී ප්‍රතිශතයන් පිළිබඳව ලැබෙන විවිධ ඉල්ලීම් සියල්ලම සලකා බලා ඒ පිළිබඳ පූර්ණ විශ්ලේෂණයක් සිදුකරන බව ද ඔහු කියා සිටිනවා.

ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි ඉතුරුම් සඳහා වර්ෂයකට බිලියන 80ක් පමණ මුදලක් අවශ්‍ය වන බවත් මීට පෙර එසේ ලබාදුන් මුදල් සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් බිලියන 105 ක ණයක් ගෙවීමට ඇති බව ඔහු පෙන්වා දෙනවා.

රට තුළ මේ මොහොතේ පවතින මුදල් ප්‍රවාහ පිළිබඳවද සැලකිලිමත් වෙමින් ඒ අනුව පැහැදිලි වාර්තාවක් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles