ආන්දෝලනයට ලක් වූ ප්‍රශ්න පත්‍රයකට නිදහස් ලකුණු

ආන්දෝලනයට ලක් වූ අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න දෙකක් සඳහා නිදහස් ලකුණු දෙකක් ලබාදීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 09 සහ 39 ප්‍රශ්න සඳහා එක් ප්‍රශ්නයකට එක් ලකුන බැගින් එලෙස නිදහස් ලකුණු දෙක ලබාදීමට තීරණය කළ බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසනවා.

එමෙන්ම ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රය අවලංගු කිරීමක් සිදු නොවන බවද ඔහු සඳහන් කරනවා.

පසුගිය සතියේ පැවති සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ගැටළුකාරි තත්ත්වයක් මතු වුණා.

ඒ අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් අත්‍යාවශ්‍ය ඉගෙනුම් අන්තර්ගතයන්ට බාහිරව සකස් කර ඇති බවට සමාජ මාධ්‍යවල සංසරණය වීමත් සමඟය.

එමෙන්ම ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රය අවලංගු කිරීමක් සිදු නොවන බවද ඔහු සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles