රන් මිල තවත් ඉහළට

මෙරට රත්තරන් මිල සටහන් අනුව අද (16) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 179,500ක් ලෙස දැක්වෙනවා.

කැරට් 24 රන් පවුමක මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 194,000 ක් ලෙසය.

පසුගිය දිනවලට සාපේක්ෂව රත්තරන් මිල තවත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඊයේ (15) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 178,500ක් ලෙසත් කැරට් 24 රන් පවුමක මිල රුපියල් 193,000ක් ලෙසත් සඳහන් වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles