හොර සහතික පෙන්නා ප්‍රවාහන අධිකාරියේ ලොකු පුටුවලට ගිය 3ක් මාට්ටු

බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ ප්‍රධානීන් තිදෙනෙකු ව්‍යාජ සහතික ඉදිරිපත් කර එම තනතුරු ලබාගෙන ඇතැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවේදී (කෝපා කමිටුව) තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කර වාර්තාවක් වහාම ලබා දෙන ලෙස කෝපා කමිටුවේ සභාපති රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න විසින් බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරයාට නියෝග කර ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව එහි සභාපති රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පසුගිය දා රැස් වූ අවස්ථාවේදී මෙම තොරතුරු අනාවරණය විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles