ලබන වසරේ සිට පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ වෙනසක්

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සමස්ත ලකුණු ලැබෙන ආකාරය ඉදිරියේදි වෙනස් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත පවසනවා.

ඔහු කියා සිටින්නේ මින් ඉදිරියට අදාළ විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රවලින් පමණක් ලකුණු ලබාගත නොහැකි බවයි.

ඒ අනුව හතර සහ පහ ශ්‍රේණියේ පන්ති කාමරය තුළ ලබන අධ්‍යාපනය මඟින් ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ලකුණු 30%ක් ලබාදෙන බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

ලබන වසරේ සිට නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත බවද ඔහු සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles