කළු ගඟේ මහ ජල කඳක් : ඇල්ලගාව මීටර් 13ට ආසන්නයේ!

කළු ගඟේ ජල මට්ටම සීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙමින් තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. රත්නපුර – පානදුර මාර්ගයේ ඇල්ලගාව ප්‍රදේශයේ කළුගඟේ ජල මට්ටම මීටර් 13කට ආසන්නව සටහන් වී තිබෙනවා.

තවදුරටත් ජල මට්ටම ඉහළ යමින් පවතින බවයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. ඇල්ලගාව පෙදෙසේ ඒ අනුව මහගංවතුර තත්වයක් මතුව තිබෙනවා.

රත්නපුර – පානදුර මාර්ගයේ සමන් දේවාලය අසලින් සහ ඉංගිරිය නම්බපාල ආසන්නයෙන්ද මාර්ගය ගංවතුර නිසා අවහිර වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles