උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

2023 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබෙනවා.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.doenets.lk වෙබ් අඩවියෙන් ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකියි.

පසුගිය ජනවාරි 4 වන දින සිට ජනවාරි 31 වනදා දක්වා 2023 වසරේ උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වුණා.

මෙවර විභාගය සඳහා අපේක්ෂකයින් 269,613 දෙනෙකු පෙනීසිටින අතර ඉන් 229,057ක් පාසල් අයදුම්කරුවන් වන අතර පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව 40,556ක් බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා 173,444ක් සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර අපේක්ෂකයින් 190කගේ ප්‍රතිඵල අත්හිට වූ බව ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles