සමුද්‍ර ‌කෞතුකාගාරයේ දැවැන්ත වංචාවක්

ගාල්ල , සමුද්‍ර කෞතුකාගාරයේ ප්‍රවේශපත්‍ර ආදායම බැංකුගත කිරිමේ දි 2014 ජනවාරි සිට 2022 අගෝස්තු මස දක්වා කාලය තුළදි රුපියල් 1,652,605 ක මුල්‍ය වංචාවක් සිදුවි ඇතැයි ජාතික විගණන කාර්යාලය වාර්තාවක් නිකුත් කරමින් අනාවරණය කරනවා.

කෞතුකාගාරයේ ප්‍රවේශපත්‍ර ආදායම බැංකුගත කිරිමේ දි සිදුවි ඇති මුල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබද 2023 මැයි මස 31 දින ඉදිරිපත්කොට ඇති මුලික විමර්ශන වාර්තාව අනුව මෙම තොරතුරු හෙලි වී ඇතැයි සඳහන්.

මෙම වංචාවෙන් කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අහිමිකර ඇති සමස්ථ ආදායම රුපියල් 1,652,605 ක් බවයි වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ.

කෙසේවෙතත් අලෙවි කළ ප්‍රවේශ පත්‍ර ආදායම් පිළිබද දෛනික ලේඛන තුලනය කිරිමත්, මුදල් බැංකුගත කිරිමත්, අක්‍රමිකතාවයට වගකිවයුතු ස්ථානභාර නිලධාරියා විසින් සිදුකොට තිබූ බවද විගණන වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles