මෙවර සා.පෙළ ලියූ අයට උසස් පෙළ ඇරඹීම ගැන පණිවිඩයක්

පසුගිය දා අවසන් වූ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසු-සිසුවියන් සඳහා ජුනි 04 වැනි දින සිට උසස් පෙළ පන්ති ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධ චක්‍රලේඛය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

සිසුන්ගේ කැමැත්ත සහ ඔවුන් පෙන්නුම් කරන සාධන මට්ටම අනුව තාවකාලික පදනමින් අපේක්ෂිත විෂය ධාරා අනුව පන්ති ආරම්භ කළ යුතු බවයි එහි දැක්වෙන්නේ.

සා.පෙළට සිසුන් පෙනී සිටි පාසලේ උසස් පෙළ පන්ති ඇත්නම් එම පාසලේම පන්ති ආරම්භ කර සිසුන් ඒවාට යොමු කළ යුතු බවයි දැක්වෙන්නේ.

එසේ නොවන හෝ අපේක්ෂිත විෂය ධාරා නොමැති පාසල්වල සිසුන් නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ යෝජිත පාසල් පොකුරුවල සුදුසු පාසල්වලට අනුයුක්ත කළ යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා අස්වීම් සහතික අවශ්‍ය නොවන බව සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles