පෙරටුගාමීන්ගෙනුත් අලුත් සන්ධානයක්

ඉදිරියේදී එළැඹෙන ඕනෑම මැතිවරණයකට මුහුණ දීම වෙනුවෙන් අරගලයට සම්බන්ධ වූ වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂ හා සංවිධාන මෙන්ම පුද්ගලයන් රැසකගේ එකමුතුවෙන් නව දේශපාලන සන්ධානයක් පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ මූලිකත්වයෙන් බිහි කෙරෙන බව වාර්තා වෙනවා.

මේ සඳහා සම්බන්ධවන පක්ෂ, සංවිධාන සහ පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී දැනුම් දෙනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles