පැරා ඔලිම්පික් තරඟබිමට ලංකාවෙන් නව වාර්තාවක්

ජපානයේ පැවැත්වෙන ලෝක ශූරතා පැරා මලල ක්‍රීඩා තරඟාව‍ලියේදී නව ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකාවේ සමිත දුලාන් සමත් වුණා.

එෆ් -44 හෙල්ල විසිකිරීමේ ඉසව්වේ සිය පළමු උත්සාහයේදීම මීටර් 66.49 ක දක්ෂතාවක් වාර්තා කරමින් මෙම නව වාර්තාව පිහිටුවීමට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles