ගංවතුරෙන් මිය ගිය කුකුළන් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමේ සූදානමක්

පසුගිය දිනවල ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වයත් සමඟ පහත් බිම්වල ඉදිකර තිබූ කුකුළු ගොවිපළවල් රැසක් ජලයෙන් යට වී තිබෙනවා.

ගංවතුර තත්ත්වය අඩුවීමත් සමඟ ඒවායේ ශිතකරණවල තිබූ කුකුල් මස් මෙන්ම ගංවතුරෙන් මිය ගිය කුකුළන්ද ඇසුරුම් කර වෙළඳපොළට නිකුත් කිරිමේ සූදානමක් ගැන වාර්තා වෙනවා.

මෙලෙස ගංවතුරට හසු වූ කුකුළු මස් නැවත ඇසුරුම් කර වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට සූදානම් වන්නේ මෙරට කුකුළ් මස් නිෂ්පාදන සිදු කරන ප්‍රකට සමාගමක් බවයි අනාවරණය වෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles