ඉදිරියේ එන මැතිවරණය ගැන ඩිලාන්ගෙන් හෙළිදරව්වක්

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රථමයෙන්ම පවත්වන්නේ මහමැතිවරණයක් බවට විශ්වාසවන්ත ආරංචි මාර්ගයකින් දැනගන්නට ලැබුණු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලාන් පෙරේරා පවසනවා.

එය සියයට සියයක් විශ්වාස බවත් ජනාධිපතිවරයා ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණයකට පැමිණ ඇති බවත් මන්ත්‍රීවරයා අවධාරණය කරනවා.

රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනතා අවධානය ජනාධිපතිවරණයක් වෙත යොමු කළද පවත්වන්නේ මහමැතිවරණයක් බව මන්ත්‍රී ඩිලාන් පෙරේරා වැඩිදුරටත් කියා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles