රන් මිලේ සුළු ඉහළයෑමක්

අද (10) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 180,000ක් ලෙස සටහන් වෙනවා.

කැරට් 24 රන් පවුමක මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 194,500ක් ලෙසයි.

ඊයේ (09) දිනයේ කැරට් 22 රන් පවුමක මිල රුපියල් 179,500ක් ලෙසත් කැරට් 24 රන් පවුමක මිල රුපියල් 194,000ක් ලෙසත් සටහන් වුණා.

ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව රන් මිලේ සුළු ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles