තැපැල් මූලස්ථානයේ සුපිරි මගඩියක්: මාස 8ට කෝටියක දීමනා අරන්!

තැපැල් මූලස්ථානයේ රියැදුරන් 81 දෙනෙකුට මාස 8ක කාලයකදී එක්කෝටි තිස්හය ලක්ෂයකට අධික අතිකාල දීමනා ගෙවා ඇතැයි ජාතික විගණන කාර්යාල වාර්තාවක් පවසනවා.

මෙම දීමනා 2022 දෙසැම්බර් සිට 2023 ජුලි දක්වා ගෙවා ඇති බව සඳහන්.

එම කිසිදු අතිකාල වවුචරයක රියදුරු ධාවන වාහන අංක සටහන් කර නැති අතර ඒවා නිවැරදිදැයි පරීක්ෂා කිරීමට අපහසු බව වාර්තාව සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles