හොරා-පොලිස් සෙල්ලමක්: පොලිස් හැඳුනුම්පත ඉල්ලන්නැයි ජනතාවට කියයි

පොලිස් නිල ඇඳුම් අවභාවිතා කරමින් විවිධ අකටයුතුකම්වල නිරත වෙන බැවින් පොලිස් නිලධාරීන්ගේ අනන්‍යතාව පැහැදිලි කර ගැනීමට ජනතාවට ඇති අයිතිය භාවිතා කරන්නැයි පොලිසිය සඳහන් කරනවා.

ඒ අනුව කිසියම් පොලිස් කටයුත්තකදී අදාළ නිලධාරියාගේ හැඳුනුම්පත ඉල්ලා සිටීමට මහජනතාවට ඇති හැකියාව අවධාරණය කෙරෙනවා.

මරදානේදී පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස පෙනී සිටි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් විසින් තවත් පුද්ගලයෙකුගේ ලක්ෂ දෙකකට අධික මුදල් සහ භාණ්ඩ පැහැරගෙන ගිය සිදුවීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මේ බව සඳහන් කර තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles