සබරගමුවේ පාසල්වලට නව ගුරුවරුන් දහසක්

සබරගමු පළාතේ ගුරු සේවය සඳහා උපාධිධාරීන් 1036 ක් අද(19) දිනයේ බඳවා ගෙන තිබෙනවා.

ඒ සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර නවීන් දිසානායක සහ සබරගමු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද .එස් .වීරසූරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

තරඟ විභාගය සඳහා උපාධිධාරීන් 7000 ක් පෙනී සිට ඇති අතර ඉන් උපාධිධාරීන් 1036ක් ⁣තොරාගත් බවයි සඳහන් වන්නේ.

අද දිනයේ පත්වීම් ලබාගත් සියලු‍ ගුරුවරුන් කෑගල්ල සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පුරප්පාඩු සහිත පාසල් සඳහා යොමු කළ බව සබරගමු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles