හාවඩ් සරසවියෙන් පිටසක්වළ ජීවීන් ගැන අපූරු වාර්තාවක්

පිටසක්වළ ජීවීන් සැබෑවක් බවත් , මනුෂ්‍ය පෙනුමට සමාන පෙනුමැති පිටසක්වළ ජීවීන් මනුෂ්‍යන් අතරේ ජීවත් වන බවටත් ඇමරිකාවේ හාවඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් විසින් අපූරු අදහසක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

පිටසක්වල ජීවින්ද මිනිසුන් ලෙස වෙස්වලාගෙන මිනිසුන් සමග සාමාන්‍ය සමාජයේ ජීවත් විය හැකි බවයි අධ්‍යන වාර්තාවක් මගින් ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ.

පිටසක්වල ජීවීන් භූගතව සඳ මතුපිට හා මිනිසුන් අතර පවා ජීවත් විය හැකි බව අදාළ වාර්තාවේ පෙන්වා දී තිබෙනවා.

හාවඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව සශ්‍රීක වැඩසටහන් පර්යේෂයකයන් විසින් මෙම අධ්‍යන වාර්තාව සකස් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles