සාමාන්‍ය පෙළ අවසන් වූ විගස උසස් පෙළ අරඹන්න යයි

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අවසන් වූ වහාම උසස් පෙළ පන්ති ආරම්භ කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලබාදීමට ගත වන මාස තුනක කාලය තුළ සිසුන් පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් බැහැර වන බවත් එමඟින් ඔවුන් උසස් පෙළ හැදෑරීම සඳහා යොමුවීමේ ප්‍රවණතාව අඩුවන බවත් රජය පෙන්වා දෙනවා.

ඒ අනුව පාසල් සිසුන්ගේ කාලය ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම අරමුණු කරගනිමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ මෙම යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇති බව සඳහන්.

උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශය ආවරණය කිරීමට ගුරුවරුන්ට ප්‍රමාණවත් කාලයක් සලසා දීමට හැකි වන පරිදි අපොස සාමාන්‍ය පෙළ අවසන් වීමත් සමග පාසල්වල උසස් පෙළ අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles