විපක්ෂ නායකට උපදෙස් ගන්න ආර්ථික විශේෂඥයෙක් පත් කර ගනී

විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්‍රතිපත්ති උපදේශකවරයා ලෙස ආර්ථික විශේෂඥ ටලාල් රාෆි පත් කර ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

නව තනතුර සඳහා ඔහුට හිමි පත්වීම් ලිපිය විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් ඊයේ (19දා) විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී පිරිනමනු ලැබූ බවයි සඳහන් වෙන්නේ

ටලාල් රාෆි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබඳ විශේෂඥ සංසදයේ නිත්‍යදායකයකු වන අතර ලෝක ආර්ථික සංසදයේ විශේෂඥ ජාලයේ සාමාජිකයෙක්ද වනවා.

එසේම බහුපාර්ශ්වික සංවර්ධන බැංකුවක ආර්ථීක විද්‍යාඥයකු සහ ආර්ථීක ප්‍රතිපත්ති උපදේශකයකු වන ටලාල් රාෆි Deloitte Global Economist ජාලයේ සාමාජිකයකු සේම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැංකු අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ බාහිර කථිකාචාර්යවරයෙක්.

ලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනය (USAID) ආයතන ව්‍යාපෘතිවල සේවය කර ඇති ඔහුගේ කෘති ලෝක බැංකුව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ලෝක ආර්ථික සංසදය, ලන්ඩන් වැතම් හවුස් ව්‍යාපාර හා ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ලන්ඩන් පාසල (London school of business) සහ ෆෝබ්ස් සඟරාව (Forbes) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන බව සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles