වසර 13කට පසු වන අලි සංගණනයක්

ලබන අගෝස්තු මාසයේදී අලි සංගණනයක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ අලි සංරක්ෂණ අංශය පවසනවා.

මෙරට වන අලි සංගණනයක් පවත්වනු ලබන්නේ වසර දහතුනකට පසුවයි.

ඒ අනුව අගෝස්තු 19 වනදා සහ 20 වනදා මෙම සංගණනය සිදු කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

දිවයින පුරා දිය මංකඩ 2500 ක් ඉලක්ක කරමින් මෙම වනඅලි සංගණනය සිදු කරන අතර මේ සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත කර තිබෙන බහු කාර්ය සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සාමාජිකයන් හත්දාස් පන්සීයක පමණ පිරිසක් යොදවන බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

සෑම වසර දහයකට වරක් අලි සංගණනයක් සිදු කරන අතර අවසන් වරට එය සිදු කරනු ලැබුවේ පසුගිය 2011 වසරේදීයි.

අවසන් වරට සිදුකරනු ලැබූ අලි සංගණනයේදී වන අලි 5800 ක පමණ සිටින බව වාර්තා වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles