සජිත්ගේ දිනයට අනුර එකඟවෙයි

සමඟි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සමග පවත්වන විවාදය සඳහා ලබාදුන් දිනවලින් ජුනි 6 වෙනිදා දිනය අනුර කුමාර දිසානායක භාරගත් බව ජාතික ජන බලවේගයේ විධායක සභික නලින්ද ජයතිස්ස ප්‍රකාශ කරනවා.

ඒ අනුව සමගි ජන බලවේගය විවාදයේ කටයුතු සූදානම් කිරීම සඳහා පත් කළ නලින් බණ්ඩාර සමඟ ස්ථානය, වේලාව, විවාදයේ විෂය පථය ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කර තීරණය කරන බව නලින්ද ජයතිස්ස වැඩිදුරටත් පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles