අදානිගේ සුළං බලාගාර ව්‍යාපෘතියට අනුමැතිය ප්‍රමාදයි

අදානි සමාගමේ යෝජිත ව්‍යාපෘතියක් වන පුනරින් සහ මන්නාරම සුළං බලාගාර දෙක සඳහා, පවතින තත්ත්වය යටතේ අවසර ලබාදීමට නොහැකි බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ඔවුන් දැනුම්දෙන්නේ පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුවේ ප්‍රතිඵල සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද පාරිසරික බලපත්‍රයේ විස්තර ඇතුළු තවත් තොරතුරු කොමිසම වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි.

පුනරින් සහ මන්නාරම සුළං බලාගාර සඳහා ඉන්දීය අදානි සමාගමට ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබුණේ පසුගිය වසරේ පෙබරවාරි 23 වෙනිදා වන අතර ඩොලර් මිලියන 442ක ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් වන මෙම බලාගාර මඟින් මෙගාවොට් 350ක ධාරිතාවක් ජාතික පද්ධතියට එක් කිරිමට නියමිත බව සඳහන් වෙනවා.

කෙසේ වෙතත් පුනරින් සහ මන්නාරම සුළං බලාගාර දෙක සඳහා අවසර ලබාදීමට නම් තවත් පැහැදිලි කිරීම් හා තොරතුරු රැසක් කොමිසම වෙත අවශ්‍යව ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles