සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලොක්කන්ගේ බැංකු ගිණුම් ගැන සොයයි

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ඉහළ නිලධාරීන් රැසකගේ වත්කම් හා බැරකම් මෙන්ම ඔවුන් විසින් භාවිතා කරන බැංකු ගිණුම් පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරුන්ගේ සිට අධ්‍යක්ෂවරුන් දක්වාත් ඖෂධවේදීන්ගේත් වත්කම් පරීක්ෂාවට ලක් කරන බව සඳහන්.

දැනට අධිකරණය හමුවේ විභාග වන ප්‍රශ්න සහගත බාල ඖෂධ නඩුවේදි අනාවරණය වන තොරතුරු හා සිවිල් සංවිධාන මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිලි සළකා බලා මෙම විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles