අයහපත් කාලගුණයෙන් ඔබ කරදරයක නම් මේ අංක අමතන්න

අයහපත් කාලගුණය නිසා පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා පොලිසිය විසින් විශේෂ ආපදා සහන ඒකකයක් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.

011- 242 1820 සහ 011- 242 1111 යන දුරකතන අංක ඔස්සේ පොලිසිය අමතා ඔබ අයහපත් කාලගුණයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටී නම් සහන ලබා ගත හැකි වෙනවා.

මෙම සහන සේවාව පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක බව පොලිසිය පවසනවා.

පොලිස් නිවේදනය පහතින්,

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles