කොළඹ – නුවර පාර යළි විවෘතයි

කොළඹ – නුවර මාර්ගය අවහිර කරමින් කඩා වැටී තිබූ දැවැන්ත ගස මේ වන විට කපා ඉවත් කර තිබෙනවා.

එම මාර්ගය රථ වාහන ගමනාගමනය සඳහා විවෘත කර ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles