පනතකට එරෙහිව මාලිමාව නඩු මගට

පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ආර්ථික පරිවර්තනය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු පැවරීමට ජාතික ජන බලවේගය පක්ෂය තීරණය කර තිබෙනවා.

කෙසේවෙතත් වර්තමාන ආණ්ඩුව රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳ බරපතළ පනතක් ඉතාමත්ම හෑල්ලුවකින් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් එම පනතින් ආයෝජන මණ්ඩලය අහෝසි කිරීමට යෝජනා කර ඇති බවත් ජාතික ජන බලවේගය පෙන්වා දෙනවා.

මෙවැනි පනතක් පිළිබඳ ඉල්ලීමක් වාණිජ මණ්ඩලය හෝ කර්මාන්තකරුවන්ගේ සංගම් හෝ පෞද්ගලික අංශයේ කිසිවෙකුගෙන් ලැබී නොමැති අවස්ථාවක එහි අභිලාශය කුමක්දැයි ආණ්ඩුව පැහැදිලි කළ යුතු බව එම පක්ෂය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.

ආර්ථික පරිවර්තනය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සහ රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් “රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ පනත් කෙටුම්පත” ද පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles