මන්ත්‍රී නිල නිවාස ගැන කතානායකට පැමිණිලි

මාදිවෙල පිහිටි මන්ත්‍රී නිල නිවාසයේ පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නැතැයි මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනට පැමිණිලි කර තිබෙනවා.

ඒ හේතුවෙන් තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටින බවද ඔවුන් සඳහන් කර තිබෙනවා.

මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාස බොහොමයක් ජරාවාස වී ඇති බවත් වර්ෂා කාලයේදී සමහර නිවාසවලට ජලය පවා කාන්දුවන බවත් එහිදී මන්ත්‍රීවරුන් පෙන්වා දී තිබෙනවා.

වර්ෂා කාලයේදී ඇතැම් නිල නිවාස වල වැසිකිළි උතුරා යන බවද ඔවුන් සඳහන් කර තිබෙනවා.

මන්ත්‍රී නිල නිවාස තුළ මන්ත්‍රීවරයකුට පවුලේ සාමාජිකයන් සමග ජීවත්වීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩක් නැති හෙයින් එම නිවාස නවීකරණය කර දෙන ලෙස ඔවුන් කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles