විගණන විමර්ශනවලට වැය කරන කෝටි ගාණක් වතුරේ

රජයේ විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රාජ්‍ය ආයතනවල දූෂණ වංචා සහ අක්‍රමිකතා වැළැක්වීමට ලබාදුන් දුන් නිර්දේශ ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග මෙතෙක් ගෙන නැතැයි රජයේ විගණකාධිපති ඩබ්ලිව්.පී.සී.වික්‍රමරත්න ප්‍රකාශ කරනවා.

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව ලබාදෙන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක නොකිරීම බරපතළ ගැටලුවක් බව ඔහු කියා සිටිනවා.

දෙපාර්තමේන්තුව දෙන නිර්දේශ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම අනිවාර්ය කිරීමට නව නීති ගෙන ආ යුතු බවත් විගණකාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙනවා.

විගණන විමර්ශන පැවැත්වීම සඳහා රජය වාර්ෂිකව කෝටි ගණනක් වැය කරන බව සඳහන්.

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව ලබා දෙන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෑම රාජ්‍ය ආයතනයක්ම බැදී සිටින බවද ඔහු පෙන්වා දෙනවා.

මේ අතර විගණකාධිපතිවරයාගේ නිර්දේශ සමහර ආයතන ප්‍රධානීන් හෑල්ලුවට ලක් කරන ආකාරයක්ද දක්නට ලැබෙන බව විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරින් කියා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles