වාහන ආනයන ක්‍රියාවලිය ගැන සැකයි :වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ප්‍රසාද් මානගේ

වාහන ආනයනය සඳහා ඉඩ ලබාදෙන බවට රජය නිතර පැවසීම සම්බන්ධයෙන් සැකයක් මතුවෙන බව ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එම සංගමයේ සභාපති ප්‍රසාද් මානගේ පෙන්වා දෙන්නේ වාහන ආනයනයට ඉඩ ලබාදුන් පසු මිල ගණන් ඉහළ යෑමේ ප්‍රවණතාවයක් ද පවතින බවයි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ ,

“අවුරුදු 4 පුරා අපි බලන් ඉන්නවා වාහන ආනයනය සම්බන්ධව. ළඟදීම ගේන්න දෙනවා කියලා කියනවා. නමුත් දිනයක් කාලයක් කියන්නේ නෑ.. ලංකාවේ වාහන එකලස් කිරීම කරනවා. නමුත් තවමත් අපනයනයක් කරලා නැහැ. අපි වාහන ආනයනය කළාම 200% ක් පමණ රජය බදු ගහනවා.”

“අපි රාජ්‍ය ඇමති රංජිත් සියඹලාපිටිය සමග සාකච්ඡා කළා. ඔහු කිව්වේ මුලින් බස්, ලොරි වගේ වාහනවලට ඉඩ දීලා ඒක ආර්ථිකයට බාලපාන අයුරු බලලා පස්සේ ත්‍රීවිල්, යතුරුපැදි සඳහා ලිහිල් කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි කාර්, වෑන්වලට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ.”

“මේ වාහන ගේන්න අවසර දෙනවා කියන එක විදියක කැරට් අලයක් කියලා අපිට සැකයක් මතුවෙලා තියෙනවා. මේක පෙන්වා සූදානම් වෙන්නේ මැති ඇමතිවරුන්ට අවශ්‍ය වාහන ටික ගෙන්වා දෙන්න. මොකද මැතිඇමතිවරු ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා කථානායකට ඒ අයට වාහන ලබාදෙන්න කියලා.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles